Zodyhyd Trophy 2022 - Info & pravidla

Pravidla

formát:

soutěž dvoučlenných teamů
scramble dvojic, 2 kola na rány, bez započtení hendikepu
 
Zodyhyd vs Prague Panthers
jamkovka dvojic ve formátu scramble na 9 jamek (tedy 2 zápasy za kolo)
vítězství 1 bod, remíza 0.5 bodu, prohra 0 bodů
ve hře je celkem 16 bodů
 
pravidla:
 
- hraje se podle pravidel golfu
- používání měřičů vzdálenosti je povoleno
- muži s HCP < 10 hrají z bílých odpališť, s HCP vyšším ze žlutých odpališť (tedy v rámci teamu mohou být použita různá odpaliště)
 
místní pravidlo:
 
Pro turnaj platí místní pravidlo "drop za 2 trestné při autu nebo ztraceném míči", které doporučujeme maximálně využívat (z důvodu urychlení hry).
 
Jestliže není míč hráče nalezen do 3 minut nebo je známo nebo prakticky jisté, že je míč mimo hřiště, může hráč postupovat podle tohoto Místního pravidla a s dvěma trestnými ranami využít úlevu spuštěním původního nebo nahrazeného míče kdekoli do oblasti úlevy definované body A nebo B:
a) Jako bod A se definuje místo, kde se předpokládá, že se míč zastavil, ale nebyl nalezen, nebo místo, kde překročil hranici hřiště.
b) Jako bod B se definuje nejbližší místo na ferveji, které není blíže jamce než bod A.
 

specifická pravidla pro scramble:

- ze žlutých odpališť se hraje vždy až po odehrání všech ran z bílých
- na odpalu se střídají hráči obou teamů (pokud odpalují ze stejných odpališť)
- na prvním odpališti začíná team, ve kterém je hráč s nejnižším hendikepem ve flajtu, na dalších odpalištích začíná team, který vyhrál předchozí jamku
- hráči z jednoho teamu se střídají v první ráně na odpalištích (drivují oba), na prvním odpališti je pořadí libovolné
 
- rány v poli hrají hráči z teamu v libovolném pořadí takto:
    a) pokud hraje první hráč, jehož míček se hraje, hraje míč tak, jak leží
        druhý hráč:
        - na fairwayi nebo foregreenu míč umisťuje na délku skorekarty od pozice prvního míče, ne blíže jamce
        - jinde míč dropuje na délku hole, ne blíže jamce
        - pokud je míč v překážce, míč po dropu musí zůstat ve stejné překážce
    b) pokud hraje první hráč, jehož míček se nehraje, postupuje se podle výše uvedených pravidel pro oba hráče
 
- na greenu se hraje v libovolném pořadí, poloha míčku se musí označit (markovátkem na šířku patru)
 
určení pořadí:
 
soutěž dvoučlenných teamů
 
vítězem se stává team s nejnižším součtem ran po 2 kolech
 
v případě, že na prvním místě skončí více teamů, pokračuje se rozehrávkou ve stejném formátu, pokud to dovolí provozní podmínky hřiště
 
jinak rozhoduje:
- lepší výsledek 2. kola
- lepší výsledek na posledních 9 jamkách
- lepší výsledek na posledních 6 jamkách
- lepší výsledek na posledních 3 jamkách
- lepší výsledek na poslední jamce
- los
 
na ostatních místech se pořadí dělí
 
Zodyhyd vs Prague Panthers
 
V případě rovnosti celkového skóre bude nominován jeden pár za každý team, který se střetne v play off systémem scramble. Nebude-li to z provozních důvodů možné, zůstane trofej obhájci.