Zodyhyd Trophy 2015 - Info & pravidla

Pravidla

formát:

scramble dvojic, 2 kola na rány, bez započtení hendikepu
 
pravidla:
 
- hraje se podle pravidel golfu
- používání měřičů vzdálenosti je povoleno
- muži hrají ze žlutých odpališť, ženy z červených
 
specifická pravidla pro scramble:
 
- z červených odpališť se hraje vždy až po odehrání všech ran ze žlutých
- na odpalu se střídají hráči obou teamů (pokud odpalují ze stejných odpališť)
- na prvním odpališti začíná team, ve kterém je hráč s nejnižším hendikepem ve flajtu, na dalších odpalištích začíná team, který vyhrál předchozí jamku
- hráči z jednoho teamu se střídají v první ráně na odpalištích (drivují oba), na prvním odpališti je pořadí libovolné
 
- rány v poli hrají hráči z teamu v libovolném pořadí takto:
    a) pokud hraje první hráč, jehož míček se hraje, hraje míč tak, jak leží
        druhý hráč:
        - na fairwayi nebo foregreenu míč umisťuje na délku skorekarty od pozice prvního míče, ne blíže jamce
        - jinde míč dropuje na délku hole, ne blíže jamce
        - pokud je míč v překážce, míč po dropu musí zůstat ve stejné překážce
    b) pokud hraje první hráč, jehož míček se nehraje, postupuje se podle výše uvedených pravidel pro oba hráče
 
- na greenu se hraje v libovolném pořadí, poloha míčku se musí označit (markovátkem na šířku patru)
 
určení pořadí:
 
vítězem se stává team s nejnižším součtem ran po 2 kolech
 
v případě, že na prvním místě skončí více teamů, pokračuje se rozehrávkou ve stejném formátu, pokud to dovolí provozní podmínky hřiště
 
jinak rozhoduje:
- lepší výsledek 2. kola
- lepší výsledek na posledních 9 jamkách
- lepší výsledek na posledních 6 jamkách
- lepší výsledek na posledních 3 jamkách
- lepší výsledek na poslední jamce
- los
 
na ostatních místech se pořadí dělí